Công tác tuyên giáo

CÔNG ĐOÀN ĐỒNG NAI: TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

13/07/2016 01:20:52

Ngược dòng lịch sử cách đây 87 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 87 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh dành thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp; trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát động tháng công nhân cho trên 700.000 CNVCLĐ

13/04/2015 11:34:36

Ngày 12.4, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phát động tháng công nhân 2015 với chủ đề “Công đoàn tiếp tục cùng đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của người lao động”. Hàng ngàn công nhân đại diện cho trên 700.000 CNVCLĐ trên tòa tỉnh đã tham dự lễ phát động.

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

21/08/2014 03:00:19

45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền về Biển đảo

16/06/2014 11:50:11

Sáng 24/5, LĐLĐ Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền về "chủ quyền biển, đảo Việt Nam và các hình thức đấu tranh hợp pháp.

Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

15/06/2014 12:00:00

Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng tự hào vì là người con đất Việt – nơi đã sinh ra Hồ Chí Minh. Khi nhắc đến Bác, trong sâu thẳm tâm hồn

Tuyên truyền vận động cho công nhân lao động về biển đảo tại công ty Texhong - KCN Nhơn Trạch

11/06/2014 11:36:39

Ngày 10/6/2014, tại công ty Texhong - KCN Nhơn Trạch vốn 100% của TQ. LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với BCH QS tỉnh tuyên truyền vận động cho công nhân lao động về biển đảo

l< « 1 » >l 
  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014