Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Những tấm gương học tập, làm theo Bác

27/07/2015 12:10:07

​Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLÐ (2011 - 2014), các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích, cổ vũ người lao động hăng hái thi đua học tập và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

l< « 1 » >l 
  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014