Hỏi đáp về pháp luật

Quy định xử phạt vi phạm bình đẳng giới

27/07/2015 02:27:59

Luật Bình đẳng giới được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đă ban hành 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về b́nh đẳng giới. Các h́nh thức xử phạt gồm: phạt cảnh cáo, phạt tiền( tối thiểu là 200.000đ, tối đa là 40.000.000đ) và một số h́nh thức xử phạt bổ sung như: tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện; buộc khôi phục lại quyền lợi bị xâm hại; người nước ngoài vi phạm có thể bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

27/07/2015 02:27:06

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 1. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn - Không quá 8 giờ trong 1 ngày hoặc 48 giờ trong 1 tuần. NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo trước cho NLĐ biết. - Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ 1-2 giờ đối với NLĐ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động là người cao tuổi, tàn tật hoặc chưa thành niên.

Tiền lương

27/07/2015 02:26:26

1. Nguyên tắc, hình thức trả lương + Nguyên tắc - Tiền lương của người lao động (NLĐ) do người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ thoả thuận ghi trong HĐLĐ, không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. - Tiền lương được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc. - Tiền lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu do Nhà nước phát hành, do 2 bên thoả thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho NLĐ.

l< « 1 » >l 
  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014