Các đơn vị trực thuộc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại
I- TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 3842739
1 Vũ Ngọc Hà Phụ trách TTTV PL havn@dongnai.gov.vn 0913868877
2 Lê Tấn Tý Chuyên viên tylt@dongnai.gov.vn  
3 Nguyễn T Huyền Trang Kế toán trangnth.ldld@dongnai.gov.vn  
4 Phạm Thế Phương Nhân viên phuongpt.ldld@dongnai.gov.vn  
II- BÁO LAO ĐỘNG ĐỒNG NAI: 3846163
1 Nguyễn Tôn Hoàng    

3846163

0903 907595

III- TRƯỜNG DẠY NGHỀ SỐ 2: 3912530

1

Nguyễn Thanh Nhàn

 

 Quyền Hiệu trưởng

 

 

0903 866942

 

2      

 

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014