Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Đồng Nai lần 4 (2010-2014).

Ngày 1.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Đồng Nai lần 4 (2010-2014).

Bà Nguyễn Thị Như Ý – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thu hút trên 525 lượt cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh tham gia với nhiều đề tài, công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mẫu mã mới, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp trên 370 tỷ đồng, tiết kiệm trên 92 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh

Ông Võ Văn Chánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp công đoàn phải đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước, trong đó phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào của quần chúng, lôi cuốn, thu hút được đông đảo các thành viên trong xã hội tham gia.

Ông Tăng Quốc Lập - PCT LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho CNVCLĐ

Tại hội nghị, đã có 22 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN, 77 tập thể và 145 cá nhân đại diện cho 2.600 CĐCS với gần 600.000 CNVCLĐ, đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

Những năm qua, Đồng Nai luôn là địa phương đứng trong top đầu các tỉnh, thành có nhịp độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp đắc lực của lực lượng CNVCLĐ thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014