Chương trình công tác tuần từ ngày 20/6 đến 26/6/2016

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

20/6

 

- Đoàn cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số tỉnh miền trung (20-26/6).

- Dự hội thảo về “Chính sách pháp luật thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội” do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP. Hồ chí Minh.

- Dự họp chuẩn bị các nội dung tọa đàm về “Công tác phát triển đảng viên, xây dựng Chi bộ Đảng , đoàn thể trong DNTN, DN có vốn ĐTNN” tại Tỉnh ủy (13h30)

- Dự giao ban hoạt động giữa các nhóm thực hiện thí điểm Dự án giữa Tổng Liên đoàn LĐVN với ILO tại thành phố Hải Phòng (20-22/6).

Theo phân công

Đ/c Như Ý

 

Đ/c Hồng

 

Đ/c Sinh, Vũ

Thứ ba

21/6

 

- Dự tập huấn bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội mới tại tỉnh Bình Thuận (21-25/6).

- Kiểm tra tài chính Công đoàn tại CĐCS Cty Namyang (8h).

- Dự kỷ niệm 91 năm Báo chí cách mạng Việt Nam tại Đài PTTH Đồng Nai (8h30)

- Triển khai Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn LĐVN và phần mềm tài chính công đoàn tại LĐLĐ huyện Xuân Lộc (21-24/6) 8h.

- Dự giao ban các KCN 6 tháng đầu năm 2016 tại huyện Nhơn Trạch (8h).

Đ/c Như Ý

Đoàn Kiểm tra

Đ/c Dũng,

 

Ban Tài chính

 

Ban CSPL

Thứ tư

22/6

 

- Kiểm tra tài chính Công đoàn tại Công đoàn giáo dục và LĐLĐ Thống Nhất (8h)

- Dự hội thảo về “Hoạt động hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho nữ công nhân lao động nhập cư ở Việt Nam” do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức tại Hà Nội (8h).

Đoàn Kiểm tra

Đ/c Mạnh, Hà

Thứ năm

    23/6

- Kiểm tra tài chính Công đoàn tại CĐCS Cty Hwaseung Vina (S), Cty TA (C).

Đoàn Kiểm tra

 

Thứ sáu

24/6

- Kiểm tra tài chính Công đoàn tại CĐCS Cty Caesar (S), Chính Tân (C).

Đoàn Kiểm tra

 

Thứ bảy

25/6

 

- Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Phước Mạnh –Phó Chủ tịch.

                            Đ/c Nguyễn Hoàng Trung – Chuyên viên Ban CSPL .

                            Đ/c Lê Quang Viên – Lái xe.

 

Nơi nhận:                                          

- Thường Trực TU

- Thường trực UBND tỉnh

- Thường trực UBMTTQ tỉnh

- Phòng TH-TLĐ        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương

- Các ban và đơn vị trực thuộc

- Đài PTTHĐN&Phòng CM

- Lưu VT

                        TL. BAN THƯỜNG VỤ

                        PHÓ VĂN PHÒNG

                       (Đã ký)

                      Lê Hữu Hiền

 

   

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014