Đại hội II

Tháng 9/1980 với tên gọi là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai. BCH gồm 25 ủy viên. Đ/c Nguyễn Thị Minh – Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Cược giữ chức vụ – Phó Thư ký.

            - Giai đoạn này có 333 CĐCS với 47.207 ĐV/ 89.058 LĐ.

Mục tiêu đại hội: Ra sức bồi dưỡng năng lực và phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của CNVC – Dấy lên phong trào thi đua sôi nổi đẩy mạnh sản xuất – Tích cực phục vụ nông nghiệp – Ổn định đời sống – Chống tiêu cực – Bảo vệ Tổ quốc.

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014