Chương trình công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến 23/7/2016

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

18/7

 

- Giao ban đầu tuần.

- Dự tổng kết “Học kỳ trong Quân đội” năm 2016 tại Lữ đoàn 75 (13h30).

- Dự kỷ niệm 70 năm truyền thống Thi hành án dân sự tại Nhà khách 71 (14h)

- Họp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (15h).

TT, các ban, VP

Đ/c Mạnh

Đ/c Hồng

Đ/c Như Ý

Thứ ba

19/7

 

- Dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội (19-29/7).

- Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Công đoàn KCN Biên Hòa (7h30).

- Dự họp thành viên BCĐ Đổi mới và phát triển DN tỉnh tại UBND tỉnh (8h).

- Dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh giai đoạn 2011-2015 tại Nhà khách 71 (8h).

- Dự hội nghị trực tuyến về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” tại công ty Viettel Đồng Nai (8h30).

- Dự lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa-Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại T.Tâm HN&TC Sự kiện (9h)

- Dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Bản tin Đại đoàn kết Đồng Nai và Bản tin Thông báo nội bộ tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (13h30).

- Phối hợp Ban quản lý các KCN Đồng Nai làm việc với các doanh nghiệp về đăng ký nhu cầu nhà ở của NLĐ tại huyện Nhơn Trạch (8h).

Đ/c Như Ý

Đ/c Đây

Đ/c Đây

Đ/c Mạnh

 

Đ/c Hồng

 

Đ/c Lập

 

Đ/c Lập

 

Ban CSPL

Thứ tư

20/7

 

- Dự lễ tuyên dương con CNVCLĐ “Học giỏi, sống tốt” năm 2016 LĐLĐ thành phố Biên Hòa tại Thành ủy Biên Hòa (8h).

- Tuyên truyền pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại huyện Vĩnh Cửu (8h).

- Tập huấn về pháp luật lao động nữ tại CĐCS Cty Changshin VN (13h30).

- Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 CđVC tỉnh tại LĐLĐ tỉnh (13h30)

- Họp tại Sở LĐTB-XH kết luận tại nạn lao động (13h30).

Đ/c Đây,Ban NC

Ban T.giáo

Đ/c Mạnh,BNC

Đ/c Hồng

Đ/c Đây

Thứ năm

21/7

 

- Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016 tại LĐLĐ tỉnh (7h30)

- Dự hội nghị báo cáo viên lần VII/2016 tại Trung tân TT công tác Tuyên giáo (8h)

- Tập huấn về pháp luật lao động nữ tại CĐCS Cty Bình Tiên (13h30).

Đ/c Đây, BHLĐ

Đ/c Lập

Đ/c Mạnh, BNC

Thứ sáu

22/7

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thời cơ, thách thức của tổ chức Công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định (TPP) và Luật ATVSLĐ tại VNPT Đồng Nai (8h)

- Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy với khối Vận.

- Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại LĐLĐ tỉnh (7h30).

- Tập huấn về “Bình đẳng giới” và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” tại huyện Định Quán (7h30).

- Họp Tổ thư ký Hội đồng xét, chọn “Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc” tỉnh

Đ/c Đây, BHLĐ

Đ/c Hồng

BTV, BCH

 

Đ/c Mạnh, BNC

Đ/c Sinh

Thứ bảy

23/7

 

- Tập huấn kỹ năng thương lượng ký kết TƯLĐTT tại huyện Trảng Bom (7h30)

- Trực cơ quan: Đ/c Tăng Quốc Lập – Phó Chủ tịch.

                           Đ/c Trịnh Đức Thắng – Chuyên viên Ban Tuyên giáo.

                           Đ/c Lê Quang Viên – Lái xe.

Ban CSPL

Nơi nhận:                                          

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;         

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT - VP

                      TL. BAN THƯỜNG VỤ

                     PHÓ VĂN PHÒNG

                                                          (Đã ký)

                                                    Lê Hữu Hiền

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014