CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/8/2016 đến 07/8/2016)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

01/8

 

- Giao ban đầu tuần.

- Dự tập huấn công tác Tổ chức năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (01-03/8).

- Tiếp và làm việc với chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về triển khai các hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh tại CĐKCN Biên Hòa (8h).

- Dự kỷ niệm 86 năm “Truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng” tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (14h).

TT, các ban, VP

Ban ToC

Đ/c Như Ý

 

Đ/c Lập,Ban TG

Thứ ba

02/8

 

- Dự tuyên dương con CNVCLĐ “Học giỏi, sống tốt” 2016 LĐLĐ Long Khánh (7h30)

- Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chính sách kinh tế-xã hội và thi đua khen thưởng do Tổng Liên đoàn LĐVN triển khai tại VNPT Đồng Nai (8h).

- Dự kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại Golden Lotus (10h).

Đ/c Dũng

Đ/c Đây, Ban CSPL, BHLĐ

Đ/c Lập

Thứ tư

03/8

 

- Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ.

- Dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy (8h).

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV tại Nhơn Trạch (S), Long Thành (C)

- Hội nghị trực tuyến về công tác nữ công năm 2016 do Tổng Liên đoàn LĐVN triển khai tại VNPT Đồng Nai (8h).

- Tham gia Đoàn của TLĐ và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khảo sát, đánh giá việc triển khai các hoạt động thí điểm trên địa bàn KCN Biên Hòa (03-04/8).

Các Chi bộ

Đ/c Hồng

Đ/c Như Ý

Đ/c Mạnh, NC

 

Đ/c Ý, Hồng

Thứ năm

04/8

 

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV tại UBMTTQ TP. Biên Hòa (8h).

- Tuyên truyền pháp luật LĐ, Luật Công đoàn tại huyện Trảng Bom (7h30).

- Dự tuyên dương con CNVCLĐ “Học giỏi, sống tốt” 2016 LĐLĐ Định Quán (7h30)

- Dự lễ tuyên dương con CBVCLĐ “Học giỏi, sống tốt” năm 2016 Công đoàn ngành NN&PTNT Đồng Nai tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh (7h30).

Đ/c Như Ý

Ban Tuyên giáo

Đ/c Dũng

Đ/c Mạnh, NC

Thứ sáu

05/8

- Tập huấn kỹ năng ký kết TƯLĐTT tại CĐ ngành Công thương (7h30).

- Dự lễ tuyên dương con CBVCLĐ “Học giỏi, sống tốt” năm 2016 Công đoàn ngành Giáo dục Đồng Nai tại Golden Lotus (7h30).

- Họp tại Sở LĐTB-XH công bố biên bản điều tra tai nạn lao động (9h).

 

Ban CSPL

Đ/c Mạnh, NC

 

Đ/c Đây

Thứ bảy

06/8

 

- Tuyên truyền pháp luật LĐ, Luật Công đoàn tại huyện Trảng Bom (14h30).

- Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Thị Thúy – Quyền. Trưởng Ban Tài chính.

                          Đ/c Nguyễn Thị Minh Yến – Chuyên viên Ban Tài chính.

                          Đ/c Lê Quang Viên – Lái xe.

Ban Tuyên giáo

Chủ nhật

07/8

- Tham gia công tác dân vận và trao quà cho con CNVCLĐ huyện Cẩm Mỹ (7h).

Đ/c Mạnh

Nơi nhận:                                          

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT - VP

                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                        (Đã ký)

                                Nguyễn Thị Như Ý

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014