Đại hội VI

ĐẠI HỘI VI: Tháng 6/1998

BCH gồm 41 ủy viên. Đ/c Nguyễn Đình Thắng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 02 đ/c Nguyễn Thành Tuấn và Đinh Thị Kim Thoa – tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII, đ/c Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tháng 5/1999 đ/c Nguyễn Đình Thắng được điều động về Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN. Đến tháng 9/1999 đ/c Lê Hồng Phương – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – được bầu bổ sung vào BCH và làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Huỳnh Tấn Kiệt – bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Giai đoạn này có 1.140 CĐCS với 123.552 ĐV/ 154.321 LĐ.

Mục tiêu đại hội: Vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước – Vì việc làm, đời sống, quyền dân chủ và công bằng xã hội – Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014