Các LĐLĐ Huyện, Thị xã, Thành phố Biên Hòa

DANH SÁCH

Các LĐLĐ huyện, thị, thành 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

 

             TP Biên Hòa

1

2

3

Nguyễn Thị Ngọc Ẩn

 

Nguyễn Đức Thành

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ tịch

Phó CT

Phó CT

3822384

0915.778939

0902.901606

0903.680302

 

            TX Long Khánh

1

2

Trần Phan

 

Trương Thị Bích Liên

Chủ tịch

Phó CT

3877265

 

0918.094885

0918.609044

 

           Huyện Xuân Lộc

1

2

Nguyễn Tự Do

 

Lê Tịnh Thới

Chủ tịch

Phó CT

3871632

 

0913.659124

0918.121995

 

            Huyện Tân Phú
  1

 

2

Nguyễn Quốc Toản

 

Ngô Thị Hợi

Chủ tịch

Phó CT

3856268

0918.265889

0918.921779

 
           Huyện định Quán

1

2

Lê Đức Thắng

 

Nguyễn Chánh Bổn

Chủ tịch

Phó CT

3851236, 3219907

0906.764699

0918.354517

 

           Huyện Vĩnh Cửu

1

2

Nguyễn Công Ký

 

Phạm Thị Cúc

Chủ tịch

Phó CT

3860356

 

0918.535175

01689.787955

 

        Huyện Thống Nhất

1

2

Phan Toàn

 

Nguyễn Khánh Thành

Chủ tịch

Phó CT

3762855, 3771353

0918.112071

0918.926169

 

         Huyện Trảng Bom

1

2

3

Cao Văn Hưng

 

Lê Đức Thụy

Đỗ Thị Thanh

Chủ tịch

Phó CT

Phó CT

3866278, 3921911

 

0918.149178

0937.620457

0919.136958

 

          Huyện Cẩm Mỹ

1

2

Lưu Minh Liễu

 

Trương Văn Hòa

Chủ tịch

Phó CT

3878614, 3219614

0913.613077

0902.916122

 

          Huyện Long Thành

1

2

Nguyễn Ngọc Hiệp

 

Lê Thị Thanh Nguyệt

Chủ tịch

Phó CT

3844259, 3526069

0918.902141

0918.164198

 

          Huyện Nhơn Trạch

1

2

Phan Thị Hiếu

 

Lưu Thanh Bình

Chủ tịch

Phó CT

3521015, 3234009

0918.202375

0918.599527

 

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014