Công đoàn cơ sở trực thuộc

DANH SÁCH

Công đoàn  trực thuộc 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Fax

 

 

1

 

CĐCS Cty CP Ô tô Trường Hải

 

Trương Hoàng Chương

 

 

 

Phụ trách phía Nam

 

 

 

 

 

0933 805807

 

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014