Công nhân tại Đồng Nai tự nguyện làm thêm giờ không lương

(VTV) Tại các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, người lao động đã tự nguyện không nhận lương, hoặc chỉ nhận một phần tiền lương những ngày nghỉ đột xuất, để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị thiệt hại.

Trong tháng 5 vừa qua, sự cố xảy ra với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã khiến hàng trăm công nhân phải nghỉ việc tạm thời vài ngày. Các công ty vẫn trả lương đầy đủ cho người lao động.

Tuy nhiên, các công nhận tại đây chỉ nhận 50-70% tiền lương những ngày nghỉ việc đột xuất, đồng thời, để chia sẻ khăn với chủ doanh nghiệp, những công nhân này còn sẵn sàng tăng 1–2 ca mà không nhận bất cứ thù lao nào. Hoặc đồng tình với hình thức trừ vào phép năm.

Thiện chí của người lao động đã khiến Ban giám đốc của các công ty rất cảm kích, góp phần cải thiện hình ảnh về môi trường đầu tư tại Đồng Nai trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014