Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp gạch Quốc tế

Ngày 12/6, Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Công nghiệp gạch Quốc tế tại xã Phước Tân với 115 đoàn viên.

Công ty TNHH Công nghiệp Gạch Quốc tế được thành lập từ tháng 3/2013, vốn đầu tư trong nước, chuyên sản xuất các sản phẩm chịu lửa như: Gạch lát nền, ốp tường, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ tráng men và không tráng men, các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ tráng men và không tráng.v.v.. 

Đây là doanh nghiệp thứ tư trên địa bàn Biên Hòa, thành lập CĐCS theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 5 thành viên, ông Đồng Hữu Nghĩa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS Công ty.

Phát biểu tại hội nghị, ngoài việc nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp gạch Quốc tế; phổ biến các quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn - Chủ tịch LĐLĐ thành phố mong muốn Công đoàn cơ sở của Công ty sẽ phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động cùng với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân lao động trong công ty; tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết cho công nhân lao động về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, LĐLĐ thành phố Biên Hòa đã thành lập 10 CĐCS, nâng tổng số toàn thành là 343 CĐCS với 51.649 đoàn viên/55.104 lao động, tỷ lệ tập hợp đạt 93,73%. (Anh Đồng Hữu Nghĩa (đứng giữa) cùng 4 thành viên ra mắt BCH CĐCS Công ty)

Ngọc Hà

 

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014