Tiếp tục quan tâm các vấn đề thiết thân với công nhân!

         Hôm qua 19-8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ðảng đoàn LÐLÐ tỉnh để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) và Kế hoạch 84-KH/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Bí thư Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ tỉnh, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt tiếp và làm việc với đoàn.

         Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trong quá trình thực hiện Kế hoạch 84, Công đoàn Ðồng Nai đã ngày càng phát huy rõ vai trò của mình trong xây dựng giai cấp công nhân Ðồng Nai không ngừng lớn mạnh. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn tổ chức bài bản, căn cơ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo CNLÐ. Bên cạnh đó, Công đoàn đã làm tốt vai trò chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; tăng tỷ lệ tập hợp CNLÐ vào tổ chức Công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho CNLÐ… Một số mục tiêu chưa đạt so với yêu cầu của kế hoạch là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tăng nhanh số lượng lao động trong những năm gần đây mà biên chế của Công đoàn gần như không tăng.

         Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết 20, Kế hoạch 84 của Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tịnh đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNLÐ; phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp thúc đẩy vấn đề xây nhà ở cho công nhân, nhà trẻ cho con công nhân; nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề cho CNVCLÐ; xem xét kiến nghị Tỉnh ủy về việc xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa tại các KCN; tập trung làm tốt công tác quan hệ lao động tại doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Theo Báo Lao Động Đồng Nai

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014